Modele czerwionka

“Ogólnopolska Karta Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny” uprawnia do KORZYSTANIE ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach Zdrowia udostępnionych przez partnerów programu “Ogólnopolska Karta Seniora”. Łącznie takich żadnych na terenie kraju jest już ponad 1200. Na stronie glosseniora.pl znajduje się pełna Lista Firm honorujących “Ogólnopolską kartę Seniora”. Senior, qui nabył uprawnienia wynikające z karty, korzysta z karty osobiście. Prawo à nie podlega przeniesieniu na inną osobę, un Karta nie może być użyczana Bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Utrata prawa użytkowania “ogólnopolskiej karty Seniora-Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny” których w oynatıcı śmierci Seniora. Każdy Senior chcący uzyskać “ogólnopolską kartę Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny Powinien pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o Edition karty. Można Go uzyskać w biurze Uniwersytetu trzeciego wieku przy UL. Wolności 2 w dzielnicy Czerwionka. Senior zobowiązany jest ne osobistego złożenia wniosku przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Wraz z kartą, Każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do programu “Ogólnopolska Karta Seniora-Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny” i oferowanych przez nich zniżkach. Senior będzie uprawniony do łączyć ze zniżek po okazaniu karty i dowodu tożsamości. Gdzie Można korzystać z “ogólnopolskiej karty Seniora-Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny”? Jednym z elementów w/w programu jest “Ogólnopolska Karta Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny”, która wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego.

Karta nie jest Karta kredytową, płatniczą, bankomatową oraz nie zastępuje żadnej formy płatności. Biuro-Uniwersytet trzeciego wieku, UL. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Tél. 32 43 18 955 WEW. 22. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny realizuje programme “Czerwionka-Leszczyny Przyjazna seniorom”. Karta Może zostać przyznana każdej osobie, która ukończyła 60 Rok życia i Mieszka na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Posiadanie karty Umożliwia osobom starszym KORZYSTANIE z szerokiego wachlarza Usług z zakresu Kultury, sportu, Rekreacji, nauki i Zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia au système stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez Podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne gminy, biorące Udział w programie “Ogólnopolska Karta Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny”. “Ogólnopolska Karta Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny” expire jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma Charakter OSOBISTY je nie może być użyczana Bądź odstępowana Straży nieupoważnionym osobom. Senior na podstawie karty Może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez partnerów, którzy zadeklarowali Współpracę w ramach programu “Ogólnopolska Karta Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny”.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym programu. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu Usługi okazać “Ogólnopolska Karta Seniora – Edition Miejska Czerwionka-Leszczyny” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.